body{ background-color:#ffffff; filter:grayscale(100%); } body{background-color:#ffffff; filter:grayscale(100%);} body{background-color:#ffffff; filter:grayscale(100%);}

HOSXP_PCU


ดาวน์โหลด HOSXP_PCUทุกเวอร์ชั่นที่นี่  
http://cloud2.hosxp.net/*********************************************************************************

           การแก้ไขโครงสร้าง รหัส ใน Hosxp PCU โครงสร้างใหม่ ปี 2558 มีความสำคัญมาก !!


    ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา มีหนังสือสั่งการชัดเจนว่า ให้ทำการยกเลิก 21 แฟ้ม และให้ใช้ 50 แฟ้ม
เต็มรูปแบบ โดย 7 แฟ้มจะเป็นแฟ้ม refer ดังนั้นจึงตัดไป เหลือเพียง 43 แฟ้มเท่านั้น และยังบอกว่าจะลดอีก
ซึ่งก็ลดลงๆ เหลือ 36 แฟ้ม, เหลือ 31 แฟ้ม  แต่...... อย่าพึ่งด่วนดีใจไปนัก !!

    ไม่ว่าจะลด หรือจะเพิ่ม การบันทึกข้อมูลของเราชาวสาธารณสุขก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป และคงจะหวังกันอีก
ต่อไปว่า การบันทึกข้อมูลที่ไม่สิ้นสุดอันนี้ จะสามารถลดภาระในเรื่อง "การทำรายงาน" ของ รพ.สต.ได้ไม่น้อย.
เพราะเราจะกรอกข้อมูลไปทำไม ? ถ้ายังต้องมาปวดหัวในการทำรายงานอยู่ทุกเดือนๆ ใช่ไหมครับ !!

    แต่มันยังคงเป็นเช่นนั้น...............

     คงได้แต่สรุปว่า.. " ระบบของเรายังไม่เจริญไปถึงจุดๆนั้น " แค่นั้นเอง

แต่เอาเถอะครับ เรามาปวดหัวกันต่อ ในเรื่องของการปรับโครงสร้างใหม่ ปี 58 กันเถอะ

1)การแก้ไขแฟ้ม Person
1.การปรับตาราง house_regist_type
 2.การปรับตาราง person_duty แบบชนิดที่ปรับจากตารางเดิมของเรา เน้นที่โค๊ดส่งออก
   ซึ่งแบบนี้จะทำให้เราไม่ต้องไปปรับข้อมูลส่วนอื่นๆครับ

3.การปรับตาราง person_duty แบบตามโครงสร้างมาตรฐาน ปี 58
   ซึ่งแบบนี้จะทำให้เราต้องเข้าไปแก้ไข ข้อมูลในบัญชี 1 อีกครั้งหนึ่งครับ
   แต่ถ้าข้อมูลน้อยๆ แนะนำแบบนี้จะตรงตามโครงสร้างมากกว่าครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) การแก้ไขแฟ้ม Chronic
โดยเข้าไปที่ตาราง person_chronic จะมีสิ่งที่เราต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง คือ column ดังนี้
 - clinic ให้ไปเช็คดูที่ตาราง clinic
 - clinic_member_status_id  ให้ไปเช็คดูที่ตาราง clinic_member_status
 - icd10  ต้องตรวจสอบว่าเป็น icd10 ที่ถูกต้อง ของโรคเรื้อรังหรือไม่ ??


ตาราง clinic

ตาราง clinic_member_status

หากต้องการดูรายชื่อประชากร
select
p.cid,p.fname,p.lname,c.clinic,c.clinic_member_status_id
from person p
left join  person_chronic c
on p.person_id = c.person_id
where p.death ='N'

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3.การแก้ไขแฟ้ม Disability
1.การแก้ไขตาราง person_deformed_type
   โดยเฉพาะในส่วนของ 6 และ 7 ให้เป็น การเรียนรู้  และ ออทิสติก

2.แก้ไขตาราง person_deformed_detail  โดยดูช่อง icd10 ครับ  ถ้าหากว่างไว้ควรเพิ่มให้เต็ม
   *และในช่องของ person_deformed_type_id ต้องไม่เป็น 0 นะครับ 
   * ถ้าเป็น 0 ให้ไปเช็คการบันทึกในบัญชี 1  (ดูตัวอย่างด้านล่างครับ)

โดยสามารถดูได้จาก " อ.หมี วังชิ้น admin เทพ" ได้แนะนำไว้ครับ


ก่อนจะจบแฟ้ม Disability  อยากจะแนะนำการลงข้อมูลผู้พิการให้ถูกต้อง ดังนี้ครับ
ซึ่งแนะนำว่า ควรกรอกข้อมูลให้ครบครับ  หลายๆท่านเว้นว่างไว้ ทำให้ข้อมูลขาดหายได้ครับ
แถมท้าย โค๊ด SQL ดูรายชื่อผู้พิการ
SELECT
person.cid,
person.fname,
person.lname,
person_deformed_detail.person_deformed_type_id,
person_deformed_detail.organ,
person_deformed_detail.icd10,
person_deformed_detail.entry_datetime
FROM person
INNER JOIN person_deformed ON person.person_id = person_deformed.person_id
INNER JOIN person_deformed_detail
ON person_deformed.person_deformed_id = person_deformed_detail.person_deformed_id
WHERE
person.death = 'N'

------------------------------------------------------------------------------------------------

4.การแก้ไขแฟ้ม Home
1.แก้ไขในตาราง house  โดยดูช่องว่างใน house_type_id (ชนิดบ้าน) เช่น บ้าน,วัด,โรงเรียน ฯ2.แก้ไขในตาราง house  โดยดูช่องว่างใน house_subtype_id (ประเภทบ้าน) เช่น บ้านเดี่ยว,คอนโดฯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 5.การแก้ไขแฟ้ม Card
แฟ้มนี้ไม่มีอะไรมากครับ ใช้โครงสร้างเดิม ดูช่อง pttype_std_code ว่าเป็น 4 หลักหรือไม่?
ถ้าใช่ตามภาพก็ผ่านครับ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.การแก้ไขแฟ้ม Women
1.แก้ไขที่ตาราง Women_birth_control
 - เพิ่มตามกรอบสีแดงให้ครบครับ แก้ไข รหัส 0  เป็น  รหัส 9  และ  เพิ่ม รหัส 8 นับระยะปลอดภัย
 - สำหรับยาฉีด ยาเม็ด และรายการอื่นๆ ที่เราจ่ายไป ต้องมี 24 หลัก ใส่ในช่อง did ด้วยครับ
   * หากมียาหลายตัว เลือกตัวที่ใช้บ่อยที่สุดละกันครับ  (ตรงนี้ยังไม่ชัวร์ 100%)

2.แก้ไขตาราง provis_fptype
   เพิ่มรหัส 8 กับ 9  ดังภาพครับ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.การแก้ไขแฟ้ม Nutrition
แก้ไขตาราง person_nutrition_food_type
ให้เพิ่มรหัส 0 เลิกดื่มนม 
* ข้อสังเกตุ เวลาเรากดเพิ่มแล้ว ต้องกดพิมพ์ 0 ลงไปด้วย แล้วกด Update อีกที
   ให้เลือกตารางอื่นๆ แล้วกลับมาเลือกตารางนี้เพื่อดูอีกครั้งว่าข้อมูลถูกแก้ไขหรือไม่
  เพราะที่ผ่านมา พบปัญหาเพิ่มข้อมูลแล้ว Update ไม่ได้ เพราะไม่ได้พิมพ์ 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.การแก้ไขแฟ้ม Diagnosis_IPD
ให้เข้าไปแก้ไขที่ตาราง diagtype
แก้ไขตรง name  ให้ใส่ตัวหนังสือที่สื่อว่า สามารถใช้ได้ใน รพ.เท่านั้น
เพราะ สสจ.แพร่ได้แนะนำว่า ใน รพ.สต.นั้นสามารถเลือกได้ คือ 1,4,5 เท่านั้น เพราะเป็น OPD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.การแก้ไขแฟ้ม Community_Service
ให้แก้ไขตาราง ovst_community_service_type
ให้สังเกตุตรงมุมซ้ายล่าง ว่ามีจำนวนกี่ Records  ถ้าเป็น 259 แสดงว่าถูกต้องแล้วครับ
แต่ถ้าเป็นจำนวนอื่นๆ  ให้นำ cds ไฟล์มาทับครับ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.การแก้ไขแฟ้ม Accident
ให้ตรวจสอบและแก้ไขตาราง accident_transport_type ให้ตรงกับโครงสร้างมาตรฐาน ดังนี้
แนะนำว่า ให้นำ cds ไฟล์มาทับจะดีกว่าครับ